Privacyverklaring Praktijk voor Voedings- en Dieetadvies

Femke van Liere, Voedings- en Dieetadvies gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als u gebruik maakt van diensten van onze praktijk, dan hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens verstrekt u bij het maken van de afspraak, telefonisch of via de mail.

Denk hierbij aan:

  • Naam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • BSN

  • Telefoonnummer / mobiel nummer

  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

  • E-mailadres

  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Femke van Liere, Voedings- en Dieetadvies heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ . Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Femke van Liere, Voedings- en Dieetadvies bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Cookies

Deze website slaat cookies op uw apparaat op als u hier mee akkoord gaat. U gaat akkoord als u op ‘accepteren’ klikt in onze cookie banner, of deze site gebruikt.

 

Waarvoor gebruiken we cookies?

Google Analytics om website gebruik te kunnen analyseren. Google maps zodat jij onze locaties kan zien. En Youtube als je Youtube video’s bekijkt op deze website.

 

Delen met anderen

Femke van Liere, Voedings- en Dieetadvies zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Wij hebben met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

We maken ook gebruik van Google Analytics om uw gedrag op onze website en rond onze advertenties via Google AdWords te kunnen volgen. Lees het privacy beleid van Google Analytics om meer te leren: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Daarnaast zal Femke van Liere, Voedings- en Dieetadvies uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie hebben wij een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Femke van Liere, Voedings- en Dieetadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@femkevanliere.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Femke van Liere, Voedings- en Dieetadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 010 – 75 10 584 of via info@femkevanliere.nl.

 

Meer informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Femke van Liere, Voedings- en Dieetadvies kunt u contact opnemen met ons.

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.